Ydelser

 • Debitorbogholderi; fakturering, afstemning og rykning
 • Kreditorbogholderi; betaling af fakturaer og afstemning
 • Bogføring af finans
 • Lønadministration
 • Momsregnskab
 • Perioderegnskab
 • Budgetter
 • Klargøring af materiale til årsregnskab
 • Kontakt til offentlige myndigheder, revisor og bank
 • Oplæring og hjælp til opstart af eget bogholderi
 • Vejledning til effektivisering

Timepris: kr. 450,- + moms